HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
na rok szkolny 2020/2021

 

DATA

TEMATYKA

09 września

Organizacyjne. Sprawy bieżące.

14 października

Sprawy bieżące.

18 listopada

Sprawy bieżące.

16 grudnia

Informacja o przewidywanych ocenach, nieklasyfikowaniach i ocenie
z zachowania na koniec pierwszego semestru. Sprawy bieżące.

13 stycznia

Klasyfikacja semestralna. Sprawy bieżące.

24 lutego

Sprawy bieżące.

17 marca

Informacja o przewidywanych ocenach, nieklasyfikowaniach i ocenie
z zachowania na koniec roku szkolnego (dotyczy klasy III LO). Sprawy bieżące.

14 kwietnia Sprawy bieżące.
19 maja Informacja o przewidywanych ocenach, nieklasyfikowaniach i ocenie
z zachowania na koniec roku szkolnego. Sprawy bieżące.

 

 Zapraszamy w każdą inną środę na konsultacje z nauczycielami w godzinach 14.55 – 15.40.