Podstawą przyjęcia do szkoły jest rozmowa kwalifikacyjna oraz wypełnienie/złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

-- podanie o przyjęcie do szkoły wypełnione w szkole lub dostarczone do sekretariatu szkoly  - wersja dla szkoly podstawowej  |  wersja dla gimnazjum

-- zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego / egzaminu po 8 klasie szkoły podstawowej

-- świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

-- 2 zdjęcia o wymiarach 35mm x 40mm