Zobacz - Historia Szkoły zaprezentowana w pliku PPS (Microsoft Office PowerPoint)  (Power Point Viewer do pobrania tutaj)

1. Wrzesień 1993 r. - Towarzystwo Oświatowe Lykeion zakłada Społeczne Liceum Humanistyczne "Lykeion". Szkoła liczy 35 uczniów i mieści się w dzierżawionym od Urzędu Miasta budynku po zlikwidowanym przedszkolu.

2. Wrzesień 1994 r. - Dyrektorem szkoły zostaje Pani Krystyna Małgorzata Zasada. Liceum Humanistyczne zostaje przekształcone w Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Wewnątrz budynku trwają intensywne prace remontowe, powstają kolejne nowe sale lekcyjne. W kolejnych latach uruchomiona zostaje siłownia z sauną, nowoczesna pracownia komputerowa, sala multimedialna. Pracownie przedmiotowe wyposażone zostają w nowoczesny sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

3. Wrzesień 1999 r. - Z inicjatywy Pani Dyrektor powstaje Społeczne Gimnazjum Lykeion. Szkoła liczy wówczas około 180 uczniów uczących się w Gimnazjum i Liceum.

4. Wrzesień 2001 r. - Poszerzając ofertę edukacyjną Pani Dyrektor Małgorzata Zasada rejestruje Liceum dla Dorosłych Lykeion, a 1 września 2005 r. 2 - letnie Liceum Uzupełniające Lykeion dla Dorosłych.


Szkoła dziś

Obecnie szkoła liczy 120 uczniów w szkołach dziennych dla młodzieży. Towarzystwo Oświatowe Lykeion prowadzi dwie szkoły:

- Społeczne Gimnazjum,

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

Wszystkie szkoły posiadają bogate zaplecze dydaktyczne dla wszystkich przedmiotów poczynając od sprzętu komputerowego wysokiej klasy, sprzętu audiowizualnego (telewizorów, dvd, video, mikroskopów, biblioteki po atlasy, mapy itp. Realizujemy rozszerzony program dwóch języków obcych, programy rozszerzone dla wszystkich przedmiotów matematycznych. Dyrektor dba o dobrą atmosferę i przyjazne zasady współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Ponadto w szkole realizowany jest innowacyjny program pracy z uczniami dyslektycznymi z wykorzystaniem treningów NLP.

Szkoły Lykeion posiadają uprewnienia szkoły publicznej i wystawiają zaświadczenia do ZUS, WKU i innych.