Język polski - M. Bazaniak - Gimnazjum Liceum

Język angielski - J. Osuchowski - Gimnazjum Liceum

Matematyka - W. Szubka - Liceum

Matematyka - D. Podsiadła - Gimnazjum

Fizyka - D. Podsiadła/W. Szubka - Gimnazjum/Liceum

Informatyka - D. Podsiadła - Gimnazjum Liceum

Chemia - T. Reczek Parzęcka - Gimnazjum Liceum

Geografia - K. Lewandowski - Gimnazjum Liceum

Biologia - E. Piórkowska - Gimnazjum Liceum

WOK - A. Kowalczyk-Karpa - Liceum