KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WYDARZENIE

TERMIN

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

01 września 2020
(wtorek)

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020
(środa)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020
(środa - czwartek)

Ferie zimowe

01 – 14 lutego 2021
(poniedziałek - niedziela)

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06 kwietnia 2021
(czwartek – wtorek)

Zakończenie roku klas III LO

30 kwietnia 2021
(piątek)

Egzaminy maturalne
(pisemne – poziom podstawowy:
język polski, matematyka i języka angielski )

4 maja – 6 maja 2021
(wtorek - czwartek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

25 czerwca 2021
(piątek)

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021
(sobota - wtorek)

  • 11.11.2021 (środa), 06.01.2021 (środa), 03.06.2021 (czwartek) – dni ustawo wolne od pracy;

  • 04.06.2021 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;