Szkoła LYKEION już od wielu lat wspiera uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych określonych przez poradnie pedagogiczne. Nasze zintegrowane działania wychowawcze i pedagogiczne pozwalają tym uczniom odnośić sukcesy i kontynuować dalszą naukę. 

  

Klasa integracyjna dla dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi (dysleksja, dyskalkulia, zespół Aspergera ...), problemami emocjonalnymi (fobia szkolna, obniżony nastrój), chorobami przewlekłymi (cukrzyca, choroby serca i płuc, alergie).

Dostosowujemy program nauczania i kryteria oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami wpływającymi na naukę. Umożliwiamy indywidualną organizację nauczania oraz dodatkowe konsultacje ze wszystkich przedmiotów w gimnazjum i liceum. 

Nasi nauczyciele posiadają przygotowanie i wieloletnie doświadczenie psychologiczno-pedagogiczne.

Agnieszka Kowalczyk-Karpa nauczyciel języka polskiego - doświadczenie w pracy w systemie nauczania domowego

 

Zapraszamy do lektury artykułów dotyczących pracy z uczniami mającymi trudności w nauce oraz z chorobami przewlekłymi

Psychologiczne uwarunkowania kontroli glikemii u dzieci starszych i młodzieży z cukrzycą insulinozależną

Niektóre przyczyny i konsekwencje braku normoglikemii u pacjentów w wieku rozwojowym chorujących na cukrzycę typu 1

Etyczne aspekty testowej diagnozy intelektu dzieci i młodzieży Biologiczne podłoże dużej depresji

Adolescenci i ich rodzice, nauczyciele - charakterystyka relacji

O depresji

 

Psychologiczne konsekwencje chorób somatycznych prezentacja PowerPoint (PowerPoint Viewer do pobrania tutaj)