Liceum Ogólnokształcące
ul. Rajdowa 13 (Retkinia)
94 - 003 Łódź
tel: 42 686 86 87
lykeion@lykeion.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące,
ul. Rajdowa 13 (Retkinia) Łódź
tel: 42-686-86-87 
lykeion@lykeion.edu.pl

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę

z międzynarodową organizacją zrzeszającą studentów AIESEC. W ramach tej współpracy szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Enter Your Future”, którego celem jest umożliwienie młodym ludziom rozwoju wiedzy na temat przedsiębiorczości, globalnej edukacji, edukacji rozwojowej, praw człowieka, globalizacji, komunikacji oraz wrażliwości kulturowej.

Koordynatorami projektu w szkole byli nauczyciele języka angielskiego: Pani Katarzyna Kuropatwa oraz Pani Monika Mierczyńska.

W ramach projektu w dniach 25. 10. 2010. – 29. 10. 2010. nasza szkoła gościła dwóch studentów – reprezentantów różnych krajów: Chin i Turcji, którzy przez okres jednego tygodnia prowadzili warsztaty w języku angielskim. Warsztaty miały formę prezentacji multimedialnych oraz wykładów w trakcie których uczniowie naszej szkoły mogli zadawać pytania i prowadzić dyskusje
z prowadzącymi.

W warsztatach wzięli udział uczniowie klas licealnych (grupy zaawansowane):
I A, II A oraz III A. Uczniowie byli zachwyceni warsztatami, bowiem nie tylko mogli udoskonalić swoje umiejętności językowe, ale również zdobyć wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz kultur i religii innych krajów.

 

REPORT ON COOPERATION WITH AIESEC

 

This school year our school started cooperation with an international student organization AIESEC. Within this cooperation our school took part in an educational project titled “Enter Your Future.” The aim of the project is to enable young people to broaden their knowledge on such issues as: enterprise, global education, developmental education, human rights, globalization, communication and cultural sensitivity.

The project coordinators were two teachers of English in our school: Mrs Katarzyna Kuropatwa and Mrs Monika Mierczyńska.

Within the project from 25. 10. 2010. to 29. 10. 2010. our school hosted two foreign students – representatives of two countries: China and Turkey. For
a period of one week they ran workshops in English for the students of our school. The workshops had a form of multimedia presentations and lectures during which the students could ask questions and carry out discussions.

The workshops were meant for secondary school students – advanced groups. Three classes took part: I A, II A and III A. The students were impressed by the workshops. They could not only improve their language skills but also gain some knowledge about enterprise, culture and religion of different countries.