Liceum Ogólnokształcące
ul. Rajdowa 13 (Retkinia)
94 - 003 Łódź
tel: 42 686 86 87
lykeion@lykeion.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące,
ul. Rajdowa 13 (Retkinia) Łódź
tel: 42-686-86-87 
lykeion@lykeion.edu.pl

Dnia 30 listopada 2010r. w naszej szkole odbył się konkurs ,,III Mistrzostwa Szaradziarskie’’ na szczeblu szkolnym skierowany do uczniów klas ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było wyzwalanie  aktywności twórczej uczniów rozwiązujących problemy logiczne i szaradziarskie, pobudzanie ich do poszukiwania, porządkowania  i przedstawiania informacji oraz

ukazanie uniwersalności  wykorzystania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów holistycznych. 16 uczniów naszej szkoły zmagało się z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia i prowadzenia prostych rozumowań. Do finału ogólnołódzkiego, który odbędzie 
się w kwietniu 2011r.  zakwalifikowało się 3 uczniów:  I miejsce - Karolina Pakuła (klasa IA) i ex aequo II miejsce - Konrad Milczarek (klasa II A) i Juliusz Frankowski (klasa IIIA).

 

Zadania do wyżej opisanego konkursu przygotowała p. mgr Wioletta Szubka – nauczyciel matematyki naszej Szkoły współpracując z metodykiem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

W/w uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez WYŻSZĄ SZKOŁĘ KUPIECKĄ W ŁODZI i Wydawnictwo AKSJOMAT z Torunia oraz przez Panią Dyrektor naszej Szkoły.