Liceum Ogólnokształcące
ul. Rajdowa 13 (Retkinia)
94 - 003 Łódź
tel: 42 686 86 87
lykeion@lykeion.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące,
ul. Rajdowa 13 (Retkinia) Łódź
tel: 42-686-86-87 
lykeion@lykeion.edu.pl

 

Między 25-10-2010r., a 19-11-2010r. trwały mistrzostwa Parkiet Futures 2010 organizowane przez Gazetę Giełdy Parkiet i Dom Inwestycyjny BRE Banku. W konkursie spekulanci posługujący się własnymi pieniędzmi (w dowolnie wybranej kwocie między 10 000 PLN, a 100 000 PLN) mieli za zadanie osiągnąć jak najwyższą dzienną stopę zwrotu, na

kontraktach na indeks WIG20 (każdego kolejnego dnia stopa zwrotu liczona była względem dnia poprzedniego). Rzutem na taśmę ostatniego dnia zawodów III miejsce w klasyfikacji ogólnej i I w klasyfikacji dotyczącej wyłącznie ostatniego dnia zawodów zajął uczeń klasy IIa LYKEIONA Konrad Milczarek, któremu udało się osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 41,33%. Nagrodą za III miejsce w klasyfikacji ogólnej były dwa rowery marki Ketler o łącznej wartości 10 000 PLN, zaś nagrodą za najwyższy wynik ostatniego dnia zawodów był bon na sprzęt marki Ketlera o wartości 2 500 PLN. DYREKCJA SZKOŁY, GRONO PEDAGOGICZNE, KOLEŻANKI I KOLEDZY SKŁADAJĄ WIELKIE GRATULACJE…