Liceum Ogólnokształcące
ul. Rajdowa 13 (Retkinia)
94 - 003 Łódź
tel: 42 686 86 87
lykeion@lykeion.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące,
ul. Rajdowa 13 (Retkinia) Łódź
tel: 42-686-86-87 
lykeion@lykeion.edu.pl

 

 

REGULAMIN BEZPŁATNEGO

KONKURSU OGÓLNOŁÓDZKIEGO

Z RELIGII ,,TAJEMNICA DNIA I NOCY’’

związany ze Świętami Wielkanocnymi

 1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU OGÓLNOŁÓDZKIEGO.

Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowego ,,LYKEION’’ przy ul. Rajdowej 13 w Łodzi dalej zwanym organizatorem. Parafia Chrystusa Króla – ksiądz Robert Batolik przy ul. Bandurskiego 55 w Łodzi dalej zwany współorganizatorem.

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.

III. CELE KONKURSU

 1. Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji.

 2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

 3. Promowanie osiągnięć uczniów.

 4. Podniesienie samooceny uczniów.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Uczeń pracę konkursową składa nauczycielowi religii do dnia 28 lutego 2017r. (wtorek).

 2. Uczeń przygotowuje pracę plastyczną techniką dowolną na plakacie formatu A3.

 3. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

 4. Każdy uczestnik konkursu na odwrocie swojej pracy wpisuje: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły.

 5. Prace niepodpisane przekazane do siedziby organizatora nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 6. Nauczyciel religii dostarcza bezpośrednio prace uczestników konkursu do siedziby organizatora lub przesyła
  je drogą pocztową do dnia 03 marca 2017r. (piątek).

 7. Konkurs składa się z jednego etapu.

V. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY.

 1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora i współorganizatora wyłoni finalistów konkursu.

 2. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką, estetykę pracy i oryginalność.

 3. Do dnia 17 marca 2017r. (piątek) organizator poinformuje nauczyciela religii drogą email o wynikach konkursu.

 4. Dnia 26 marca 2017r. (niedziela) o godz. 11.30 na mszy świętej w Parafii Chrystusa Króla finaliści konkursu,
  którzy zajęli I – III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

VI. ZGŁOSZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) należy przesłać do dnia 17.02.2017r. (piątek) na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

1) Rodzice / opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz plakatu na stronie internetowej organizatora i współorganizatora.

2) Zamieszczenie plakatu o konkursie na tablicy informacyjnej szkoły stanowi załącznik 2 Regulaminu.

3) Konkurs jest bezpłatny.

Wioletta Szubka

Dyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych

Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Towarzystwa Oświatowego ,,LYKEION’’ w Łodzi

tel. (42) 686 86 87

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA